Lyckad Ljuddag i Lund

Ljuddagen i Lund ägde rum onsdagen 23 mars på LTH.

Tack ni alla ! – Föredragshållare samt åhörare !

Nedan följer:
I. En pdf med minnesbilder av Anders Jönssons föredrag
II. Ljudpristagare, och Ljudmiljöpristagare.
III. Foton på föredragshållarna

Anders Jönssons minnesbilder

Ljudpristagare 2021

Svenska Akustiska Sällskapets Ljudpris 2022 tilldelas Forskningsgruppen för Ljudmiljö och hälsa, vid Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Göteborgs universitet för deras gedigna och breda arbete sedan starten för snart 50 år sedan (1975).

Ljudmiljö och hälsa bedriver tvärvetenskaplig forskning om ljudmiljöns betydelse för människors hälsa i olika miljöer som förskolor, skolor, boende och arbetsplatser i ett livsloppsperspektiv. Det omfattar såväl forskning om de negativa effekterna av buller och vibrationer som studier om positiva hälsofrämjande ljudlandskap. Forskningsgruppens arbete har bidragit till att belysa riskerna med bullerexponering, och man har delat och spridit kunskapen nationellt och internationellt genom publikationer, konferenser och deltagande i samhällsdebatten. De har samverkat med akademi och myndigheter, t ex regioner (landsting), kommuner, Naturvårdsverket, Trafikverket med flera, för att förbättra ljudmiljön i samhället. Gruppen har bland annat ansvarat för den vetenskapliga grunden till de svenska gränsvärdena för lågfrekvent samhällsbuller inomhus (SOSFS 1996:7 reviderad 2005:6) och i arbetsmiljön (AFS 2005:16)

Kerstin Persson Waye, representerande Ljudpristagaren
Forskningsgruppen för Ljudmiljö och hälsa, vid Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Göteborgs universitet
och SAS ordförande Hans Bodén:

Ljudmiljöpristagare 2021

Svenska Akustiska Sällskapets Ljudmiljöpris 2022 tilldelas LINK Business center i Linköping. I denna nybyggda kontorsfastighet, som ägs av L E Lundbergs, har man utan att på papperet ställa extrema krav på ljudmiljön (Ljudklass B), genom gediget detaljarbete i nära samarbete mellan arkitekt, byggherre och akustikkonsulter åstadkommit en god ljudmiljö. Speciellt kan nämnas husets gemensamma areor: entré, restaurang, hörsalar m.m. där man bland annat har arbetat med diffuserande material i väggar och pelare, icke parallella ytor, rundade möbler, golvlösningar för att minimera stegljud, akustikputs i tak, samt mattor på golven. Huset är ritat av Gert Wingårdhs arkitektkontor och byggt av PEAB. WSP Jönköping har gjort en förstudie när det gäller akustiken och Soundcon Jönköping har varit akustikkonsult.

LINK Business center i Linköping:

Ljudgubbar:


Cheol-Ho Jeong, DTU:

Klas Hagberg, Cederhusen:

Erling Nilsson, Ecophon och LTH:


Håkan Lindberg, Mikrofonen Sverige: