Ljudmiljöpriset

Ljudmiljöpriset instiftades av Svenska Akustiska Sällskapet 2018 eftersom vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma insatser för god ljudmiljö i samhället. Det går till projekt eller miljöer där extra insatser har gjorts för att åstadkomma en bra ljudmiljö för de människor som arbetar där eller är där som gäster, kunder eller besökare.
Har du förslag till framtida ljudpristagare ? – skicka in förslag via Kontakt eller via info@akustiska-sallskapet.org !

En nominering ska innehålla kort information om projektet som t.ex.: några bilder, länkar till web-sidor, huvudtankarna kring ljudmiljön och utfallet efteråt, samt en ansvarig person som får representera projektet samt vem som har skickat in nomineringen. Skulle det behövas kompletterande information så hör styrelsen av sig.

Tidigare ljudmiljöpristagare är:


2022 Djungellekan i Helsingborg.
I denna lekplats och park som invigdes 2022 har man, i närheten av färjeterminalen för Danmarksfärjan, skapat en grön oas som dämpar utifrån kommande bullerstörningar och erbjuder spännande och oväntade ljudupplevelser med djungeltema. Konceptet med djungeltema tillkom genom förslag från barn i Helsingborg och har blivit mycket uppskattat. Manne Friman och Martin Hallberg på Efterklang Afry har stått för ljuddesignen och Krook och Tjäder har varit landskapsarkitekter.
2021 LINK Business center i Linköping.
I denna nybyggda kontorsfastighet, som ägs av L E Lundbergs, har man utan att på papperet ställa extrema krav på ljudmiljön (Ljudklass B), genom gediget detaljarbete i nära samarbete mellan arkitekt, byggherre och akustikkonsulter åstadkommit en god ljudmiljö. Speciellt kan nämnas husets gemensamma areor: entré, restaurang, hörsalar m.m. där man bland annat har arbetat med diffuserande material i väggar och pelare, icke parallella ytor, rundade möbler, golvlösningar för att minimera stegljud, akustikputs i tak, samt mattor på golven. Huset är ritat av Gert Wingårdhs arkitektkontor och byggt av PEAB. WSP Jönköping har gjort en förstudie när det gäller akustiken och Soundcon Jönköping har varit akustikkonsult.
2020 CHOPIN – Centrum för operation och intervention Huddinge.
Med stort personligt engagemang, kontinuitet och gott samarbete mellan alla berörda byggparter – byggherre (Locum), projektörer, entreprenörer, vårdverksamheten och akustiker – har man skapat en funktionell sjukhusbyggnad där varje detalj studerats för att åstadkomma en god och säker ljudmiljö till gagn för både patienter och personal. CHOPIN är en mycket värdig vinnare av Ljudmiljöpriset 2020 och vi hoppas att projektet ska vara en inspirationskälla för andra sjukhusprojekt
2018 Per Dahlberg och restaurang Gastro i Helsingborg för den omsorg man har lagt ned på ljudmiljön vid ombyggnaden av en lokal med historia som bank och bokhandel till restaurang. Tre tydliga ljudzoner har skapats: en livligare i baren, en lugnare i restaurangen där samtal är möjliga även när det är fullsatt och en bankettsal där det är möjligt att ha evenemang och hålla tal. Aktiviteter kan pågå i alla tre miljöerna samtidigt med väl fungerande ljudmiljö.