Bli medlem

Svenska Akustiska Sällskapet har tre typer av individuella medlemskap:
ordinarie 500 kr/år
student (inklusive doktorander) gratis
pensionär 250 kr/år

Medlemmarna kan vara yrkesverksamma, studenter eller pensionärer inom akustik, ljud eller vibrationer.

Medlemskapet till Svenska Akustiska Sällskapet ger:

Vill du bli medlem?
Anmäl nytt medlemskap genom att :
A. Inbetala avgiften till PG 320856-8 med angivande av namn, adress, e-post och telefonnummer.
ELLER
B. Skicka mejl till:

info@akustiska-sallskapet.org
med följande innehåll :

Titel:   Nytt medlemsskap

Ange typ av medlemskap:
            – ordinarie 500 kr/år
ELLER
            – student (inklusive doktorander) gratis
ELLER
            – pensionä250 kr/år

Fakturauppgifter
Företag: 
Namn:             
Adress: 
Postnummer:  
Postort: 
Land: 
Organisationsnummer:  
Order eller referens:  

Telefon:
E-post:

Leveransuppgifter. Anges om olika fakturauppgifter
Namn:             
Adress: 
Postnummer:  
Postort: 
Land: 

Ange om ni önskar tryckt version av Ljudbladet: Ja ELLER Nej =========================================================

För information för behandlingen av dina personuppgifter följa länken.