Om oss

Enligt stadgarna är ändamålet med Svenska Akustiska Sällskapet (SAS) att anordna föredrag, diskussioner samt att med andra åtgärder verka for akustikens utveckling. SAS bildades den 1 mars 1945 och har alltså långa traditioner att försvara.

SAS har för närvarande ca 225 medlemmar inkl. 13 stödmedlemmar. Vi arbetar nu målmedvetet på att höja ambitionsnivån för att dels få fler medlemmar och dels ge varje medlem mer valuta för medlemsavgiften.

Bland verksamheterna märks anordnande av akustiska temakvällar på regional basis och publicering av LJUdBLADET 2 gånger per år. SAS delar också ut ett ljudpris varje år. Pristagare är individer eller företag som på ett förtjänstfullt sätt främjat en god akustisk utveckling inom något område.
För 2019 gäller följande avgifter för medlemskap:

Medlemsavgift 500 SEK/år
Pensionärer 250 SEK/år
Studenter Gratis

Fr.o.m 2011 är Acta Acustica online obligatorisk för alla medlemmar. För dem som önskar papperskopia tillkommer 500 SEK.

Företag kan bli stödmedlemmar, se speciell flik.

Du blir enklast medlem genom att inbetala avgiften till PG 320856-8 med angivande av namn, adress, e-post och telefonnummer. Du kan också skicka ett mejl till info@akustiska-sallskapet.org och be om faktura. Även där ska du ange din adress så att vi kan skicka LJUdBLADET till dig.

Vårt BAN-kontonummer är: SE29 3000 0000 0320 2209 3739 
BIC/Swift-adress……: NDEASESS