Välkommen till Årsmötet för Svenska Akustiska Sällskapet !

Välkommen till Årsmötet för Svenska Akustiska Sällskapet, tisdag 30/3 10:00-11:30.
Kallelse och dagordning finns här.
Mötet kommer att vara online på ZOOM med användning av nedanstående länk:

https://kth-se.zoom.us/j/62943040130

Bilagor kommer att skickas ut senare.

Vi behöver också få in nomineringar till våra priser
-Ljudpriset som kan gå till individer, företag, institutioner eller myndigheter som har bidragit till eller byggt upp förutsättningar för en förbättrad ljudmiljö i Sverige.
-Ljudmiljöpriset som delas ut till en verksamhet som genom en medveten satsning för att uppnå en vision/strategi har förbättrat ljudmiljön för sina anställda, besökare, kunder etc.

Nomineringar kan skickas till info@akustiska-sallskapet.org eller till hansbod@kth.se.

Hans Bodén, Professor
President of the Swedish Acoustical Society
Vice President for Communication IIAV
MWL, AVE. KTH
SE-10044 Stockholm, SWEDEN
Phone: +46 8 790 8021
Mobile: +46 70 694 4962
E-mail: hansbod@kth.se

Genom Krister Larsson, styrelseledamot