Nominera till SAS Ljudpris och Ljudmiljöpris !

Varje år sedan 1993 delar Svenska Akustiska Sällskapet ut ett Ljudpris. Priset går till individer, företag, institutioner eller myndigheter som har bidragit till eller byggt upp förutsättningar för en bättre ljudmiljö i Sverige.

Har du förslag till ljudpristagare ? –
skicka in förslag med motivering via info@akustiska-sallskapet.org !
Motiveringstexten ska förutom argument för varför Ljudpriset bör gå till den nominerade kandidaten även innehålla information om vem som har skickat in nomineringen.

Ljudmiljöpriset instiftades av Svenska Akustiska Sällskapet 2018 eftersom vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma insatser för god ljudmiljö i samhället. Det går till projekt eller miljöer där extra insatser har gjorts för att åstadkomma en bra ljudmiljö för de människor som arbetar där eller är där som gäster, kunder eller besökare.
Har du förslag till ljudmiljöpristagare ? –
skicka in förslag via via info@akustiska-sallskapet.org ! 
En nominering ska innehålla kort information om projektet som t.ex.: några bilder, länkar till web-sidor, huvudtankarna kring ljudmiljön och utfallet efteråt, samt en ansvarig person som får representera projektet samt vem som har skickat in nomineringen. Skulle det behövas kompletterande information så hör styrelsen av sig.

Styrelsen fattar beslut om pristagare men är beroende av nomineringar från våra medlemmar. Så vi vill väldigt gärna få in nomineringar innan vårt nästa styrelsemöte i andra halvan av januari.
Jag vill också passa på att tillönska alla våra medlemmar:

God Jul och ett Gott Nytt År !
Hans Bodén, ordförande SAS