Ljudpriset 2019: Prof. Em. Mendel Kleiner

Ljudpriset tilldelas Professor emeritus Mendel Kleiner Chalmers för hans framstående insatser inom forskning och undervisning. Han har främst varit verksam inom rumsakustik och elektroakustik och är författare eller medförfattare till fyra böcker samt har skrivit mer än 130 vetenskapliga artiklar.